Ανακοινώσεις Σωματείου

Συλλογή καταγγελιών από τη ΓΣΕΒΕΕ για αποκοπές ρεύματος

Η ΓΣΕΒΕΕ, όπως μας ενημέρωσε, πραγματοποιεί τη συγκέντρωση καταγγελιών για αποκοπές ρεύματος των επιχειρήσεων. Παρακαλούμε όσοι συνάδελφοι αντιμετωπίζουν ανάλογο πρόβλημα να επικοινωνήσουν μαζί μας στο email του Σωματείου: info@tobacco.com.gr

Συλλογή καταγγελιών από τη ΓΣΕΒΕΕ για αποκοπές ρεύματος Read More »

Νόμος περί μείωσης 40% του επαγγελματικού μισθώματος

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία η οποία προέβλεπε τη μείωση 40% του μισθώματος για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό. Δεδομένης της συμπερίληψης του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας των Περιπτέρων σε μία από τις αποφάσεις σχετικές με επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, αποστείλαμε διευκρινιστικό ερώτημα προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Νόμος περί μείωσης 40% του επαγγελματικού μισθώματος Read More »

Προβλέψεις Νόμου 4682

Σύμφωνα με τον Νόμο Υπ’ Αριθμόν 4682 (ΦΕΚ Α’, Αρ. Φύλλου 76) και το Άρθρο 3:
«Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην Ελληνική Επικράτεια, υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, στοιχεία αποθεμάτων σε:

Προβλέψεις Νόμου 4682 Read More »

Συμπερίληψη Περιπτέρων στην απόφαση 1075/03-04-2020

Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των περιπτέρων (47.19.10.02) εντάχθηκε στην απόφαση Αριθμ. Α 1075 που δημοσιεύτηκε 3 Απριλίου 2020 στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 1160 με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.»

Συμπερίληψη Περιπτέρων στην απόφαση 1075/03-04-2020 Read More »

Χρέωση ψυγείων: Τι ισχύει για το 2020

Σύμφωνα με την απόφαση υπ’αριθμόν 1250 / 11-11-2019, επιτρέπεται η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με ψυγεία για τα περίπτερα του Δήμου Θεσσαλονίκης ως εξής:

Χρέωση ψυγείων: Τι ισχύει για το 2020 Read More »

Μετάβαση στο περιεχόμενο