Χρέωση ψυγείων: Τι ισχύει για το 2020

Σύμφωνα με την απόφαση υπ’αριθμόν 1250 / 11-11-2019, επιτρέπεται η κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με ψυγεία για τα περίπτερα του Δήμου Θεσσαλονίκης ως εξής:

1)    Για τα περίπτερα τύπου Α, δύο θέσεις διαστάσεων έως 1,40 επί 0,90 και έως 0,70 επί 0,90, εκατέρωθεν και εφαπτόμενες του περιπτέρου με δυνατότητα εγκιβωτισμού.

2)    Για περίπτερα τύπου Β, μία θέση 2,20 επί 0,90, παράλληλα με το περίπτερο με δυνατότητα εγκιβωτισμού.

Η χρέωση υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο. Πιο συγκεκριμένα:
A’ Ζώνη: 650,00 ευρώ ανά τ.μ.
Β’ Ζώνη: 550,00 ευρώ ανά τ.μ..
Γ’ Ζώνη: 450,00 ευρώ ανά τ.μ.
Δ’ Ζώνη (Τριανδρία): 150,00 ευρώ ανά τ.μ.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα διαγράμματα των διαστάσεων των περιπτέρων:

Αφήστε ένα Σχόλιο