Συμπερίληψη Περιπτέρων στην απόφαση 1075/03-04-2020

Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των περιπτέρων (47.19.10.02) εντάχθηκε στην απόφαση Αριθμ. Α 1075 που δημοσιεύτηκε 3 Απριλίου 2020 στο ΦΕΚ Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 1160 με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.»

Σύμφωνα με αυτήν την απόφαση:
✔Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις εκμετάλλευσης περιπτέρου μπορούν να τεθούν σε αναστολή και να λάβουν το επίδομα των 800 ευρώ.
✔Οι φορολογικές υποχρεώσεις και των εργαζομένων και των επιχειρήσεων αναβάλλονται για τρεις (3) μήνες. Συνεπώς ό,τι ήταν να πληρωθεί 30 Απριλίου 2020 μετατίθεται στις 31 Αυγούστου 2020.
Η απόφαση αυτή καλύπτει μόνο τα περίπτερα και όχι τα ψιλικά με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 47.19.10.01.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΛΕΠΤΟΜΈΡΕΙΕΣ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΟΜΟΛΌΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΊΤΕ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΈΣ ΣΑΣ!
#Περίπτερα #Ψιλικατζίδικα #Mini_Market #Τύπος #Thessaloniki #skg #salonika #iakovou #Ελλάδα #Greece