Ανακοινώσεις Σωματείου

Φορολογούν με 20% τους ιδιοκτήτες αδειών περιπτέρων

Νέο φόρο επιβάλλει η κυβέρνηση στους δικαιούχους αδειών χρήσης περιπτέρου, που στην πλειοψηφία τους ανήκουν στην κατηγορία των ΑΜΕΑ και των πολυτέκνων.

Ενημέρωση για την ένταξη των περιπτέρων/ψιλικών στην κατηγορία καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων

Επειδή πλέον τα περίπτερα και τα ψιλικά ανήκουν στην κατηγορία καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, η Ένωση Καπνοπωλών και Περιπτέρων Μακεδονίας ενημερώνει όλα τα μέλη για τους υγειονομικούς νόμους που υποχρεούνται να τηρούν κα οι οποίοι είναι οι κάτωθι:

Eκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας εθιστούμε την προσοχή για την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. για το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί από 1/1/2014 βαριές κυρώσεις (πρόστιμα) όσον αφορά την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α.

Πληρωμές Προμηθευτών

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Για το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται καμία επαγγελματική δαπάνη άνω των 500€ αν η πληρωμή της δεν έχει γίνει μέσω τραπέζης, σας ενημερώνουμε για τα εξής: