Εκδήλωση στις 10/12/2014 για επίκαιρα φοροτεχνικά θέματα που μας αφορούν όλους

Εκδήλωση από το σωματείο για τα φοροτεχνικά, που μας αφορά όλους