Διαδικασία χορήγησης άδειας πώλησης ειδών τροφίμων στα ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ από την υγειονομική υπηρεσία

Ποια είναι η διαδικασία για να πωλώ είδη τροφίμων στο περίπτερό μου; 

Αφήστε ένα Σχόλιο