Την αδυναμία καταβολής εισφορών από ΜμΕ επισήμανε η ΕΣΕΕ στον ΟΑΕΕ

Στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή στη νέα ρύθμιση πληρωμής οφειλών εμπόρων προς το ασφαλιστικό τους ταμείο, ώστε στο επόμενο διάστημα να καταστεί εφικτή τόσο η υλοποίηση της κεφαλαιοποίησης και του «παγώματος» των οφειλών των ασφαλισμένων για ποσά που υπερβαίνουν τα 20.000 ευρώ, όσο και η μετατροπή της κεφαλοποιημένης οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο, κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης, εστιάστηκε η συζήτηση που έγινε ανάμεσα στο διοικητή ΟΑΕΕ Τάσο Πετρόπουλο και τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη.


Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ υπενθύμισε ότι οι περισσότεροι από τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες αδυνατούν να καταβάλουν τις εισφορές τους, εξαιτίας της οικονομικής δυσχέρειας στην οποία έχουν περιέλθει, λόγω της κρίσης, με αποτέλεσμα το ασφαλιστικό τους ταμείο (ΟΑΕΕ) μέσα από τη μειωμένη εισροή πόρων να μην μπορεί να λειτουργήσει αναδιανεμητικά και παρέδωσε στο διοικητή υπόμνημα με τις βασικές θέσεις της ΕΣΕΕ σε θέματα ασφάλισης και υγείας, καθώς και σχέδιο τροπολογίας με την εισηγητική της έκθεση για την κεφαλαιοποίηση («πάγωμα») των οφειλών των ασφαλισμένων.