Μεταφορά περιπτέρων λόγω ανάπλασης της Αγ. Σοφίας

Θεσσαλονίκη, 14 Ιουλίου 2014

 Προς,

·         Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη

·         Αντιδήμαρχο αστικού περιβάλλοντος κ. Ανδρέα Κουράκη

·         Αντιδήμαρχο επιχειρηματικότητας & απασχόλησης κ. Καπόν Χασδάι

·         ΜΜΕ

 Δελτίο Τύπου

 Θέμα: Μεταφορά περιπτέρων λόγω ανάπλασης της Αγ. Σοφίας

 

Με μεγάλη μας έκπληξη παρακολουθούμε τα τελευταία εικοσιτετράωρα τη Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης να προχωρά σε αντιφατικές αποφάσεις και ενέργειες όσον αφορά το κράτος και τους επιχειρηματίες της πόλης μας. 

Από την μια ο κ. Δήμαρχος φαίνεται σε ρεπορτάζ να τα βάζει με το κράτος για το λιμάνι και για τις πενήντα δύο (52) Κυριακές για χάρη των συμφερόντων της πόλης και των επιχειρηματιών της και από την άλλη ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Κουράκης να αντιμάχεται τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των μικρών επιχειρηματιών-περιπτερούχων της πόλης μας και μελών μας, «προσκαλώντας» τους, εντός δέκα (10) ημερών να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη μετατόπιση του περιπτέρου τους από το ιστορικό-εμπορικό κέντρο.

 

Εύλογες είναι οι απορίες μας.

 

Α) Θεωρεί η Διοίκηση του Δήμο ότι  σε δέκα (10) ημέρες υπάρχει η δυνατότητα απόφασης μετατόπισης της επιχείρησης κόπων ολόκληρης ζωής;

 

Β) Πως διασφαλίζεται το γεγονός ότι δεν θα επαναληφθούν φαινόμενα και καταστάσεις, όπως αυτές του μετρό Θεσσαλονίκης;

Γ) Όταν το εμπορικό-ιστορικό κέντρο λειτουργεί ακόμα και τις Κυρι
ακές, πλέον, πώς μπορείτε με μία απλή δημοτική απόφαση να αφαιρέσετε το ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτημα κάποιων μελών μας, καθώς ήδη το ωράριο των περιπτέρων είναι απελευθερωμένο;

 

Κοινή πολιτική για τους επιχειρηματίες της πόλης  μας θα υπάρχει;

 

 

 

 

Με τιμή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γραμματέας

Κωνσταντίνος Ιακώβου                                               Βασίλης Μπαλούκας