Υπογράφηκε η ΚΥΑ για την υποχρεωτικότητα των POS για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Υπογράφηκε σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που έχουν την υποχρέωση, εντός τριμήνου, να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα, ενώ οι παραβάτες θα έχουν πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Ειδικότερα, η ΚΥΑ υπογράφεται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Οικονομίας, στα πλαίσια του νόμου 4446/2016. Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, η υποχρεωτικότητα των POS καθορίζεται με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων (βλέπε παρακάτω πίνακες).

Ωστόσο, όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της  ΚΥΑ. Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.

Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ εάν καταβληθεί εντός 30 ημερών. Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση των παραβάσεων ορίζονται:

Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων & Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και

Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

Οι υπηρεσίες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εφόσον στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν βάση των αρμοδιοτήτων τους, διαπιστώσουν παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως τις προαναφερθείσες αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω ενέργειές τους.

Οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμπίπτουν στην παραπάνω υποχρέωση είναι οι ακόλουθες: 

 

Δελτίο Τύπου Υπουργείου

 

Αφήστε ένα Σχόλιο