Τι αλλάζει στα capital controls

Απόφαση στην κατεύθυνση της περαιτέρω χαλάρωσης των capital controls για τα νομικά πρόσωπα υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

 Ειδικότερα, με την απόφαση δίνεται το δικαίωμα στα νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία να ανοίξουν καινούργιο τραπεζικό λογαριασμό ανεξάρτητα αν διαθέτουν κωδικό πελάτη ή όχι.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 3724, μετά την παράγραφο 6 του άρθρου πρώτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 6α, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

«Επιτρέπεται σε εταιρείες που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου και τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα το άνοιγμα λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του οποίου είναι δικαιούχοι».

Επίσης, προβλέπεται ότι μια σειρά από διεθνείς οργανισμοί (FRONTEX, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κλπ.) δεν εμπίπτουν πλέον στους περιορισμούς των capital controls.

Αφήστε ένα Σχόλιο