ΑΑΔΕ: Λουκέτα και 5000αρα πρόστιμα στις επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις

Με 48ωρο λουκέτο στα καταστήματά τους θα τιμωρούνται όσοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες εντοπιστούν χωρίς να έχουν εκδώσει αποδείξεις κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4465/2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 47/Α/4-4-2017 και τίθενται σε λειτουργία από τις 4 Απριλίου.

Ειδικότερα, οι διατάξεις του νόμου προβλέπουν ότι:

Εάν, κατά τον επιτόπιο φορολογικό έλεγχο, διαπιστωθεί ότι δεν έχουν κοπεί περισσότερες από 10 αποδείξεις ή εάν διαπιστωθεί ότι η αξία των αποδείξεων που δεν κόπηκαν ξεπερνάει τα 500€, για 48 ώρες το κατάστημα, στο οποίο έγινε ο έλεγχος, θα κλείσει.

Εάν κατά τη διάρκεια νέου ελέγχου την ίδια ή την επόμενη χρονιά διαπιστωθεί ότι τουλάχιστον 3 αποδείξεις δεν κόπηκαν, ή κόπηκαν με ανακρίβειες (είτε στο κατάστημα που είχε γίνει έλεγχος είτε σε άλλο κατάστημα που διατηρεί ο υπόχρεος), τότε το κατάστημα θα κλείσει για 96 ώρες, δηλαδή 4 ημέρες.

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από επιτόπιο μερικό φορολογικό έλεγχο στον ίδιο επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία εντός δύο φορολογικών ετών από τους προηγούμενους ελέγχους η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται για 10 μέρες.

Επίσης, εάν παρεμποδιστεί ο φορολογικός έλεγχος με βία ή απειλή κατά των ελεγκτών, η επιχείρηση θα βάλει λουκέτο για 1 μήνα, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής πρέπει να εκδίδεται από τους ελεγκτές σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και με κλήση του ελεγχόμενου επιχειρηματία για ακρόαση εντός 5 ημερών.

Πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής από τον υπόχρεο, επιβάλλεται, κάθε φορά, με πράξη των οργάνων της Α.Α.Δ.Ε. επιπλέον αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου για 10 μέρες.

Ωστόσο, με βάσει τις αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε, για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών μπορεί, αντί της αναστολής λειτουργίας, να επιβάλλεται κατά περίπτωση ειδική χρηματική κύρωση ως εξής:

α) Από 1.000 έως 2.500 ευρώ, εφόσον κατά τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση περισσοτέρων από 10 παραστατικών πώλησης ή εφόσον διαπιστώνεται ότι η αξία των παραστατικών πώλησης τα οποία δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του πλήθους τους.

β) Από 2.501 έως 5.000 ευρώ, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστωθεί εκ νέου από μερικό επιτόπιο έλεγχο στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, ότι δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς τουλάχιστον τρία παραστατικά πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας.

γ) 5.000 ευρώ, σε κάθε επόμενη διαπίστωση από επιτόπιο μερικό φορολογικό έλεγχο στον ίδιο επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία εντός δύο φορολογικών ετών από τους προηγούμενους ελέγχους.

Οι χρηματικές κυρώσεις αντί της αναστολής λειτουργίας θα επιβάλλονται σε κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών στις οποίες η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας καθίσταται δυσχερής λόγω της φύσεως της δραστηριότητάς τους, δηλαδή σε πλανόδιους πωλητές, γηροκομεία, ξενοδοχεία, φροντιστήρια, ιατρεία, επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών κ.λπ.

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο