Τι σημαίνει Ηλεκτρονικό Εμπόριο για την Επιχείρησή μου;

Γιατί να πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω του διαδικτύου (Internet);

 

Με το Internet σας παρέχεται η δυνατότητα:

Συμμετοχής σε μια διεθνή αγορά, χωρίς χρονικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς: πρόκειται για μια παγκόσμια αγορά η οποία είναι ανοικτή 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ανταγωνισμού στο ίδιο επίπεδο με εκείνο των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Το μέγεθος της επιχείρησής σας δεν είναι σημαντικό. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι εάν κάνει καλά ή όχι τη δουλειά της, δηλαδή η «ποιότητα» του προϊόντος ή της υπηρεσίας που διαθέτει.  Επιπλέον, δεδομένου ότι οι περιορισμοί για την είσοδό σας στην αγορά είναι ελάχιστοι, υπάρχει η δυνατότητα για όλους να δραστηριοποιηθούν στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο.

Συμμετοχής σε διαφορετικές δραστηριότητες ανάλογα με τις ανάγκες σας. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση συναλλαγών, η ανταλλαγή πληροφοριών, η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών (προβλέπεται αύξηση στη ζήτηση υπηρεσιών βασιζόμενων στο Internet).

Βελτίωσης και Απλοποίησης – και συνεπώς εξοικονόμησης χρόνου (βελτίωση ταχύτητας παράδοσης) και χρήματος στις συναλλαγές σας με τους πελάτες και τους προμηθευτές σας.

Δημιουργία «εξατομικευμένων» σχέσεων με τους εμπορικούς εταίρους και τους τελικούς πελάτες.

Τι πρέπει να κάνετε;
Οργανώστε τις δραστηριότητες πραγματοποίησης «ηλεκτρονικού εμπορίου» στην επιχείρησή σας, χτίζοντας μια νέα επιχειρηματική στρατηγική, αφού πρόκειται για ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο που σχεδιάζεται και προωθείται από τη Διοίκηση.

Βελτιώνετε συνεχώς τις διαδικασίες της επιχείρησής σας, με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, εντάσσοντας το σύνολο των λειτουργιών της επιχείρησης σας στο ηλεκτρονικό επιχειρείν  (οργάνωση, διαχείρηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, συνεχή επιμόρφωση, μάρκετινγκ, πωλήσεις, υπηρεσίες εφοδιασμού (logistics), ασφάλεια, τεχνολογία, πελατειακές σχέσεις κ.ά.)

Εκπονήστε ένα πλήρες επιχειρηματικό πλάνο (business plan), το οποίο είναι αναγκαίο προκειμένου η νέα εικονική σας επιχειρηματική πρωτοβουλία στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο να γίνει πραγματικότητα με επιτυχία.

Μην κάνετε τα πάντα μόνοι σας: απαιτείται η σύναψη συμμαχιών με άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας, όπως είναι οι επιχειρήσεις μάρκετινγκ, προσφοράς υπηρεσιών εφοδιασμού, μέσων πληρωμής κλπ.

Φροντίστε να ενημερώνεστε συνεχώς για τις νέες ανάγκες
των πελατών και των προμηθευτών σας.

Με τη βοήθεια εργαλείων που βασίζονται στο Internet και την διατήρηση ηλεκτρονικών βάσεων με τις ζητήσεις των πελατών και τις προσφορές των προμηθευτών σας, είναι δυνατή η βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες και τους προμηθευτές σας:

Αξιολογείτε καλύτερα τι σας ζητούν και εντοπίζετε νέες ανάγκες.

Βελτιώνετε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών καθιστώντας αυτήν πιο εκτεταμένη χρονικά, γεωγραφικά και από πλευράς παρεχομένων υπηρεσιών

Βελτιώνετε την διαχείριση των πληροφοριών μεταξύ των υπαλλήλων (π.χ. πωλητών), των πελατών και των προμηθευτών σας

Αρχική Πηγή : http://www.acci.gr/ (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών)