Σταθάκης: Ανάγκη μέτρων για αδειοδοτήσεις, πάταξη διαφθοράς, προμήθειες

Την ανάγκη λήψης θαρραλέων μέτρων στους τομείς των αδειοδοτήσεων, της πάταξης της διαφθοράς και της ορθής διαχείρισης των κρατικών προμηθειών, επισήμανε ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, ο οποίος εκπροσώπησε την Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, στο πλαίσιο του οποίου συζητήθηκαν θέματα της Ενιαίας Αγοράς.

 

Στην παρέμβαση του ο υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία της Ενιαίας Αγοράς για την εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα θετικά βήματα που έχουν γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση, παρότι όπως είπε «διαπιστώνονται σημαντικές καθυστερήσεις που αποτρέπουν τη μεγιστοποίηση των οφελών της».

Σημείωσε, επίσης, ότι «στο στάδιο που βρισκόμαστε, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην οδηγηθεί η ΕΕ στην απορρύθμιση σημαντικών τομέων, όπως των εργασιακών σχέσεων και του περιβάλλοντος, όπου αναπόφευκτα τα κράτη-μέλη λειτουργούν σε διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα».

Για τον λόγο αυτό, συνέχισε, «είναι σημαντικό να ομογενοποιήσουμε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιώντας ως βάση τις καλύτερες από τις πρακτικές που ακολουθούνται και να τις ενσωματώσουμε στο εθνικό δίκαιο».

Αναφέρθηκε, ακόμα, στην ανάγκη λήψης θαρραλέων μέτρων στους τομείς των αδειοδοτήσεων, πάταξης της διαφθοράς, ορθής διαχείρισης των κρατικών προμηθειών και στη σημασία ενός σταθερού φορολογικού συστήματος, στοιχεία τα οποία ανέδειξε ως αναγκαίες πολιτικές για την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς.

Όσον αφορά τους τομείς που έχουν επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη μέτρων με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και αμοιβαίας αναγνώρισης, ο υπουργός τόνισε ότι αυτό που προέχει είναι να ληφθούν υπ’ όψιν ως κριτήρια και αυτά της προστασίας των καταναλωτών και της διασφάλισης και ενίσχυσης της θέσης των ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία, οι οποίες, όπως υπογράμμισε, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και την κινητήριο δύναμη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.