Πτώση 10,5% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία το Μάρτιο

Πτώση 10,5% κατέγραψαν οι τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία το Μάρτιο, επηρεαζόμενες από την καθήλωση των τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης.

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία του Μαρτίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2014, σημείωσε μείωση 10,5%, έναντι μείωσης 2,4% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.

Ο γενικός δείκτης κατά το Μάρτιο 2015, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2015, παρουσίασε μείωση 0,6%, έναντι μείωσης 0,9%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκάμηνου Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμηνου Απριλίου 2013 – Μαρτίου 2014, παρουσίασε μείωση 5,9%, έναντι μείωσης 2,7%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Η μείωση του γενικού δείκτη τιμών εισαγωγών κατά 10,5%, το Μάρτιο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2014, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 0,7% και στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 18%.

www.in.gr