Πότε θα μεσολαβεί ο Συνήγορος του Καταναλωτή για τη ρύθμιση «κόκκινων» δανείων

Τις προϋποθέσεις μεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή στις περιπτώσεις που δανειολήπτες και τράπεζες αποτυγχάνουν να έλθουν σε συμφωνία για τη ρύθμιση «κόκκινων» δανείων στο πλαίσιο του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα και Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου.

 

Η κυβερνητική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή μεταξύ δανειστών και οφειλετών προβλέπει ότι η Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διαμεσολαβεί εξωδικαστικά για τη συμβιβαστική και μόνο διευθέτηση της διαφοράς μεταξύ δανειστών και οφειλετών για τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013. Η αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Καταναλωτή αρχίζει μετά την υπαγωγή των οφειλετών στη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων.

 

Λόγω του διαμεσολαβητικού ρόλου της Αρχής, η υποβολή αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στο Συνήγορο του Καταναλωτή προϋποθέτει τηνέγγραφη διαπίστωση της αποτυχίας ρύθμισης της οφειλής στο πλαίσιο του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας.  

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση η τρίμηνη προθεσμία για την προσφυγή στο Συνήγορο του Καταναλωτή αρχίζει, κατά περίπτωση, από α) την επί αποδείξει έγγραφη ενημέρωση του οφειλέτη από το δανειστή ότι κρίθηκε «μη συνεργάσιμος», β) την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υπαγωγής στη Διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων και γ) την κοινοποίηση στον οφειλέτη της απόφασης επί της ενστάσεως.

www.in.gr

Αφήστε ένα Σχόλιο