Πώς θα γίνεται η παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις

Οι οδηγίες αφορούν στην παρακράτηση που πρέπει να διενεργείται σε όλες τις αμοιβές που εισπράττονται από την 1/1/2015

Οδηγίες τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία για τον υπολογισμό της παρακράτησης φόρου στους μισθούς, στις συντάξεις αλλά και στις διάφορες απολαβές δίνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με εγκύκλιό της.

Συγκεκριμένα, οι οδηγίες αφορούν στην παρακράτηση που πρέπει να διενεργείται σε όλες τις αμοιβές που εισπράττονται από την 1/1/2015.

Στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους, η παρακράτηση θα γίνεται με βάση τη φορολογική κλίμακα, ενώ θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ, η οποία και καθιστά ετήσιες αποδοχές μέχρι το ύψος των 9545,45 ευρώ αφορολόγητες.

 

Διευκρινίζεται επίσης το πώς θα υπολογιστεί η παρακράτηση για τις αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου (οι οποίες πλέον θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) αλλά και για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο. Ολόκληρο κεφάλαιο αφιερώνεται στις παροχές σε είδος.

Δείτε αναλυτικά την εγκύλιο εδώ

http://www.voria.gr/filestore/docs/egkiklios(1).pdf

 

www.voria.gr