Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Το in.gr απαντά σε 9 ερωτήσεις

Σήμερα Δευτέρα ή το αργότερο αύριο Τρίτη αναμένεται να εκδοθεί η νέα εγκύκλιος της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία έως και σε 100 δόσεις.  

Μετά την έκδοση της εγκυκλίου από την κ. Σαββαΐδου, θα ανοίξει ο δρόμος για την ρύθμιση των οφειλών μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του TAXIS.
 

Με την τροπολογία που ψηφίσθηκε την προηγούμενη Παρασκευή από τη Βουλή και ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης διατηρείται ανέπαφο το ρυθμιστικό πλαίσιο αποπληρωμής οφειλών των 100 δόσεων για όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την 1η Οκτωβρίου 2014.

Το in.gr θέλοντας να καταστήσει σαφείς όλες τις πτυχές της ρύθμισης απαντά σε 9 ερωτήσεις σχετικές με τη νέα διευθέτηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών: 

1) Ποιες οφειλές εντάσσονται στη διορθωμένη ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών;

Φορολογικές οφειλές που ήταν βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες την 1η Οκτωβρίου 2014. Συγκεκριμένα, υπάγεται το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών.

Μετά από επιλογή του οφειλέτη υπάγονται στη ρύθμιση βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, αλλά και βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται. 

2) Πώς μπορώ να υπαχθώ στη ρύθμιση;

Εντός των ημερών θα ανοίξει ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο Τaxis (www.gsis.gr) όπου ο κάθε φορολογούμενος με ληξιπρόθεσμες οφειλές θα μπορεί να υποβάλει αίτηση ρύθμισης , το αργότερο μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2015. Προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι να έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις των προηγουμένων ετών.

Αν από τις διασταυρώσεις προκύψει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλει δηλώσεις, θα πρέπει πρώτα να τις υποβάλει και μετά θα υπαχθεί στη ρύθμιση.

3) Σε πόσες δόσεις μπορώ να εξοφλήσω την οφειλή μου;

Βασική οφειλή έως και 15.000 ευρώ μπορεί να ρυθμιστεί σε 100 δόσεις, ενώ οφειλές μεγαλύτερου ύψους ρυθμίζονται έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις. Δεν μπορούν να ενταχθούν σε ρύθμιση φορολογούμενοι των οποίων η βασική οφειλή ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, αν εξοφλήσουν το υπερβάλλον ποσό του 1 εκατ. ευρώ, μπορούν να εντάξουν
το υπόλοιπο της οφειλής τους σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ.

4) Πόσο μειώνονται οι προσαυξήσεις;

Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης μειώνονται και οι προσαυξήσεις. Όσο αυξάνονται οι δόσεις τόσο μειώνονται οι προσαυξήσεις. Ο νόμος ορίζει ότι για εφάπαξ εξόφληση διαγράφεται το 100% των προσαυξήσεων, για 12 μηνιαίες δόσεις διαγράφεται το 90% των προσαυξήσεων, για 24 δόσεις ποσοστό 80%, για 36 δόσεις 70%, για 48 δόσεις 60%, για 60 δόσεις 50%, για 72 δόσεις 30%, ενώ για τις 100 δόσεις η διαγραφή των προσαυξήσεων περιορίζεται σε 20%.

5) Με ποιο επιτόκιο θα βαρύνονται οι δόσεις;

Το επιτόκιο της ρύθμισης ανέρχεται σε 4,56% σε ετήσια βάση από 8,5% που ισχύει κανονικά. Ο τόκος και επιβαρύνει τις υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές από την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.

Ακόμη, από την υπαγωγή στη ρύθμιση και όσο αυτή διαρκεί οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.

6) Πότε καταβάλλεται η πρώτη δόση της ρύθμισης και που;

Η πρώτη δόση της ρύθμισης πληρώνεται μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Οι δόσεις καταβάλλονται στις τράπεζες ή στα EΛTA μέσω Ταυτότητας Οφειλής ή στην κατά περίπτωση υπηρεσία της φορολογικής

7) Αν κάποιος απολέσει μια δόση χάνει και  τη ρύθμιση;

Ο φορολογούμενος δεν χάνει τη ρύθμιση εάν χάσει μια δόση. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 2%.

Αντιθέτως, ο φορολογούμενος χάνει τη ρύθμιση εάν δεν είναι φορολογικά ενήμερος από την ημερομηνία υπαγωγής και καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ή δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της ρύθμισης ή δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες ή τέλος εάν έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

8) Αν κάποιος απολέσει τη ρύθμιση μπορεί να επανενταχθεί; 

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης δύναται εντός δύο μηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής.

 

9) Κάποιος που έχει ενταχθεί στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» μπορεί να «μεταπηδήσει» στη νέα ρύθμιση;

Μπορεί υπό την προϋπόθεση πως έως τις 31 Μαρτίου 2015 θα υποβάλει νέα ηλεκτρονική αίτηση.
Όσοι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» και τηρούν τους όρους της ρύθμισης υπόκεινται αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου 2013 σε επιτόκιο ύψους 4,56% και τυγχάνουν αναδρομικά από την ένταξή τους στη νέα ρύθμιση των εκπτώσεων επί των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής.

 

Πάντως, όσοι φορολογούμενοι έχουν ήδη ενταχθεί και τηρούν τη ρύθμιση της «Νέας Αρχής», θα έχουν κέρδος αν δεν εγκαταλείψουν τη ρύθμιση, καθώς προσαυξήσεις τους α υπολογιστούν με βάση τα νέα δεδομένα, δηλαδή με μειωμένο επιτόκιο, μείωση προσαυξήσεων και πρόσθετη μείωση 20% των προσαυξήσεων.

www.in.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο