Πληρωμές Προμηθευτών

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Για το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται καμία επαγγελματική δαπάνη άνω των 500€ αν η πληρωμή της δεν έχει γίνει μέσω τραπέζης, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

 

Οι πληρωμές προς τους προμηθευτές ή οι πληρωμές για λήψη υπηρεσιών άνω των 500€ πρέπει να γίνεται 

-με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών/λήπτη των υπηρεσιών
Η διαδικασία μέσω κάρτας είναι να ζητήσετε μεταφορά ποσού από τη κάρτα στο λογαριασμό του προμηθευτή/παρόχου υπηρεσιών
-μέσω τραπεζικού λογαριασμού
Εφόσον υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο ζητάτε μεταφορά του ποσού προς τον προμηθευτή/πάροχο υπηρεσιών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο καταθέτετε τα χρήματα στο λογαριασμό σας και ζητάτε μεταφορά προς τον λογαριασμό του προμηθευτή/παρόχου υπηρεσιών.
-με επιταγές
Ζητάτε έκδοση επιταγής με μετρητά στο όνομα του προμηθευτή/παρόχου υπηρεσιών.

Αφήστε ένα Σχόλιο