Επιστολή για τη "Μείωση τελών για τα ψυγεία περιπτέρων και καθορισμός κοινοχρήστων χώρων περιμετρικά του περιπτέρου"