ΚΕΑΟ: Στο «κυνήγι» ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών 500 εκατ. ευρώ

Την είσπραξη 500 εκατ. ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές εντός του 2015 προβλέπει το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Εξ αυτών τα 200 εκατ. ευρώ θα πρέπει να εισπραχθούν έως τον Ιούνιο 2015.
 

 

Τα παραπάνω έσοδα σε μεγάλο βαθμό αναμένεται να προέλθουν από τη συστηματική και σε μεγάλο βαθμό κατευθυνόμενη διαδικασίας λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Όπως προκύπτει από το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών η λήψη αναγκαστικών μέτρων το 2014 κινήθηκε ως εξής:

  • Κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων για 22.000 οφειλέτες.
  • Προχώρησαν 7.754 παραγγελίες κατάσχεσης ακινήτων και κινητών.
  • Προχώρησαν2.008 κατασχέσεις ακινήτων και 340 κατασχέσεις κινητών.
  • Αναγγέλθηκαν 545 πλειστηριασμοί.
  • Αναγγέλθηκαν 145 πτωχεύσεις-εκκαθαρίσεις.

Συνολικά τα ποσά οφειλών για τα οποία λήφθηκαν αναγκαστικά μέτρα ανήλθαν σε3,73 δισ. ευρώ.

Ειδικά για τους οφειλέτες που απώλεσαν ρυθμίσεις ελήφθησαν μέτρα ως εξής:

  • Κατασχέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων για 1.600 οφειλέτες.
  • Προχώρησαν 812 παραγγελίες κατάσχεσης ακινήτων και κινητών.
  • Προχώρησαν 93 κατασχέσεις ακινήτων και 24 κατασχέσεις κινητών.
  • Αναγγέλθηκαν 12 πλειστηριασμοί.
  • Αναγγέλθηκε 1 πτώχευση-εκκαθάριση.

Συνολικά τα ποσά οφειλών για τα οποία λήφθηκαν αναγκαστικά μέτρα ανήλθαν σε253,7 εκατ. ευρώ.

 

Θ.Κ.

www.in.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο