Καταργείται το φορολογικό πιστοποιητικό για επιχειρήσεις

Την κατάργηση του φορολογικού πιστοποιητικού στη μορφή που ισχύει σήμερα προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης

 

Την κατάργηση του φορολογικού πιστοποιητικού των επιχειρήσεων από την 1η Ιανουαρίου 2016 προανήγγειλε σήμερα ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης από το συνέδριο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Μαυραγάνης τόνισε ότι το συνέδριο έχει μεγάλο ενδιαφέρον για δύο λόγους και εξήγησε: «Πρώτον, διότι από το 2016 θα ισχύουν οι νέοι κανόνες που τέθηκαν με την Οδηγία 2014/56 για τους ορκωτούς ελεγκτές, και δεύτερον, διότι από τη χρονιά αυτή και συγκεκριμένα για χρήσεις που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016, το φορολογικό πιστοποιητικό στη μορφή που είναι σήμερα δεν θα υπάρχει».

Σύμφωνα με τον κ. Μαυραγάνη, «μέσα στο 2015 το ΣΟΕΛ σε συνεργασία με την ΕΛΤΕ και τη ΓΓΔΕ θα πρέπει να προετοιμάσουν τη μετάβαση στο νέο καθεστώς ώστε ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων να περιλαμβάνει και έκφραση γνώμης για τη φορολογική κατάσταση της εταιρείας με βάση πάντα τη διεθνή πρακτική στον τομέα αυτό».

«Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης σε σχέση με την κατάργηση του ΚΦΑΣ, την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/34 για τις οικονομικές καταστάσεις συγκεκριμένων τύπων επιχειρήσεων και την κωδικοποίηση των λογιστικών διατάξεων σε ενιαίο κείμενο, θα δώσει την ευκαιρία, αφενός στις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν σε ένα πιο απλοποιημένο περιβάλλον κανόνων και αφετέρου στους ελεγκτές και στους λογιστές να έχουν τη δυνατότητα να καταφεύγουν σε ένα ενιαίο κείμενο που θα περιέχει τους κανόνες για τα λογιστικά αρχεία, τα παραστατικά συναλλαγών και τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Συνεπώς ο ρόλος του ελέγχου από τους ορκωτούς ελεγκτές στα επόμενα χρόνια αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, και αναβαθμίζεται. Αυτό σημαίνει ότι στο διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, τα συμπεράσματα από τους ελέγχους θα είναι πολύτιμα για τις εποπτικές αρχές, τα Υπουργεία, τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις» ανάφερε ο υφυπουργός.

 

www.voria.gr

Αφήστε ένα Σχόλιο