Διαμαρτυρία προς τον "ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ"

Διαμαρτυρία για το δημοσιευμένο κείμενο του κυρίου Αφθονίδη στην ιστοσελίδα agelioforos.gr και στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015