Αύξηση 5 λεπτά στα τσιγάρα για ισοδύναμο μετρό της υγείας

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ, ΨΙΛΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΣ ΕΙΔΗΣΗΣ ΤΗΣ TV 100 ΤΗN ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014