Δελτίο Τύπου 07/01/14

Θεσσαλονίκη, 7 Ιανουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ