Διεθνής πρωτιά για την British American Tobacco στην Εταιρική Διακυβέρνηση

Η δέσμευση του Ομίλου της British American Tobacco σε υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης κατέταξε την εταιρεία στην πρώτη θέση, μεταξύ διεθνών κορυφαίων εταιρειών του δείκτη FTSE 100 του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

 

Η έκθεση Καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης (Good Governance Report) του Institute of Directors ανέδειξε την British American Tobacco στην κορυφή ανάμεσα στις εταιρείες του δείκτη FTSE 100 στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τις καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που ακολουθεί.

 

Τα αποτελέσματα της έκθεσης προκύπτουν από μετρήσιμους συντελεστές σε συνδυασμό με τις εμπεριστατωμένες απαντήσεις ειδικών σε θέματα διακυβέρνησης, επενδυτών και ηγετικών στελεχών επιχειρήσεων. Συνολικά εξετάστηκαν 34 παράγοντες που συνδέονται με τα πέντε πεδία της εταιρικής διακυβέρνησης: αποτελεσματικότητα διοικητικού συμβουλίου, λογιστικός έλεγχος και διαχείριση εξωτερικού κινδύνου, αποδοχές και επιβραβεύσεις, σχέσεις μετόχων και σχέσεις ενδιαφερόμενων μερών.

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μόνη βράβευση που απέσπασε η εταιρεία μέσα στον προηγούμενο μήνα. Ο Όμιλος της British American Tobacco διακρίθηκε, κατακτώντας κορυφαία θέση, και στον δείκτη του Thomson Reuters μεταξύ των εταιρειών που σέβονται, αποδέχονται και προωθούν τη διαφορετικότητα των ανθρώπων της (Thomson Reuters Diversity & Inclusion Index). Ανάμεσα σε πάνω από 5.000 εταιρείες, η British American Tobacco απέσπασε την διάκριση αυτή, έχοντας επιδείξει εξαιρετικά υψηλά αποτελέσματα στην εφαρμογή πολιτικών σχετικά με τη διαφορετικότητα και την ενσωμάτωση, την ανάπτυξη και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της, αποτελώντας την μόνη εταιρεία προϊόντων καπνού που διακρίθηκε μεταξύ των 50 κορυφαίων της λίστας.

Οι υψηλές διακρίσεις της British American Tobacco αντανακλούν τις επενδύσεις και την δέσμευση του Ομίλου να εφαρμόζει υψηλά πρότυπα εταιρικής συμπεριφοράς και διαφάνειας και να ανταποκρίνεται σε κοινωνικά προβλήματα, περιβαλλοντικά θέματα και άλλους τομείς εταιρικής διακυβέρνησης, σημαντικούς για τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας. Οι πρακτικές αυτές απεικονίζονται στην τελευταία έκθεση «Εταιρικής Συμπεριφοράς» (“Corporate Behavior Report”) που δημοσίευσε η εταιρεία πρόσφατα.

 

Σημείο αναφοράς της έκθεσης αποτελούν οι επενδύσεις της British American Tobacco σε βασικούς τομείς όπως το υπεύθυνο μάρκετινγκ, η συμβολή στις τοπικές κοινωνίες όπου λειτουργούν οι εταιρείες του Ομίλου, η προστασία των ανθρώπων μας, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας και η δημιουργία συνεργιών για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού.