Αύξηση 19,1% των οικοδομικών αδειών το Μάρτιο

Αύξηση 19,1% κατέγραψαν οι οικοδομικές άδειες το Μάρτιο 2015 σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ενώ στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015 αυξήθηκαν κατά 7,9%.
 

 

Πιο αναλυτικά, κατά το μήνα Μάρτιο 2015 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.218 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 247,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.069,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 19,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,2% στην επιφάνεια και κατά 33,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 1.207 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 242,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1052,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 19,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 34,5% στην επιφάνεια και κατά 35,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014.

Αντίστοιχα, το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Μάρτιο 2015, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 11 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 17,1 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Μάρτιο 2015, είναι 1,6%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Απρίλιο 2014 έως τον Μάρτιο 2015, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 13.613 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.740,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.845,8 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 11,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 5,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 0,4% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2013 – Μαρτίου 2014.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Απριλίου 2014 – Μαρτίου 2015, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 11,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 2,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 3,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2013 – Μαρτίου 2014.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,0%.

Το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2015, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 7,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 29,3% στην επιφάνεια και κατά 31,7% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2014.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 8,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 27,8% στην επιφάνεια και κατά 29,2% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2014.

www.in.gr