Από αυτόν το Μάρτιο, μηνιαίες οι εισφορές ΟΑΕΕ και με κλειδάριθμο !

Από 01/03/2015 οι εισφορές προς τον ΟΑΕΕ θα καταβάλλονται μηνιαίως. Έτσι η εισφορά του Μαρτίου θα πρέπει να καταβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι τις 30/04/2015.

Η εκτύπωση του σχετικού σημειώματος θα γίνεται για το καθένα ασφαλισμένο ηλεκτρονικά και μόνο με τον ειδικό κωδικό (κλειδάριθμο).
Προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εκτύπωση οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα :

Η διαδικασία εγγραφής στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αποτελείται από τα παρακάτω βήματα :

 • Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δηλώνοντας τους κωδικούς χρήστη που επιθυμείτε.
 • Προσέλευση ενδιαφερομένου (ή εξουσιοδοτημένου ατόμου με επικυρωμένη εξουσιοδότηση) σε οποιοδήποτε Τμήμα του ΟΑΕΕ έχοντας μαζί σας :
  1. Αστυνομική Ταυτότητα
  2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

  για να σας αποδοθεί κλειδάριθμος ενεργοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με εντολή της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται η αποστολή κλειδαρίθμου με οποιοδήποτε τρόπο (email,fax κ.λ.π) εκτός από την φυσική παρουσία ή με εξουσιοδότηση τρίτου.

 • Ενεργοποίηση χρήστη με εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης που επιλέξατε και του κλειδάριθμου που σας αποδόθηκε από το Τμήμα του ΟΑΕΕ κατά την πρώτη είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.
Ξεκινήστε την εγγραφή εδώ: https://www.oaee.gr/introfrm.asp?openintrfrm=1

Αφήστε ένα Σχόλιο