Επιδότηση έως και 75.000 ευρώ σε εστιατόρια, καφετέριες και παιδικούς σταθμούς, μέσω ΕΣΠΑ

«Ανάσα» σε χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης αναμένεται να δώσει νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το οποίο θα προκηρυχθεί στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια από 10.000 έως 150.000 ευρώ, με το ποσοστό της επιδότησης να διαμορφώνεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης, ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής), παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού καθώς και άλλων υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας.
Οι επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων που θα επιδοτηθούν αφορούν, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση παρεμβάσεων επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου της επιχείρησης για την εξοικονόμηση ενέργειας, την αναβάθμιση της υγιεινής και της ασφάλειας καθώς και τη διευκόλυνση των ατόμων με κινητικά προβλήματα, την αγορά εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, την πιστοποίηση, την εκπόνηση τεχνικών μελετών και την κατάρτιση προσωπικού.

Προϋποθέσεις
Δικαίωμα επιδότησης έχουν αποκλειστικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:
-Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας,
-Διαθέτουν, ως κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, τους επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.

Πηγή: www.thesseconomy.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο