ΟΑΕΕ: Ασφαλιστικές εισφορές με βάση τα κέρδη για μέλη των ΔΣ εταιρειών- Μικρότερες εισφορές για όσους δηλώνουν μέχρι 20.000 ευρώ ετησίως

Εισφορές με βάση τα κέρδη που τους αναλογούν θα πληρώνουν τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών, τα οποία έχουν μετοχές πάνω από 3% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Ενώ με βάση το νέο νόμο, από 1 Ιανουαρίου 2017, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται με βάση το πραγματικό τεκμαρτό εισόδημα.

Ειδικότερα, ο διοικητής του ΟΑΕΕ, Δημήτρης Τσακίρης, δήλωσε πρόσφατα στο ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», ότι «τα μέλη του ΔΣ που έχουν μετοχές πάνω από 3% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα πληρώνουν εισφορές με βάση τα κέρδη που τους αναλογούν».

Αν επιβεβαιωθεί η δήλωση του κ. Τσακίρη, τότε οι επιχειρηματίες που για προφανείς λόγους λήψης αποφάσεων θέλουν να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο των εταιρειών τους, θα πρέπει να πληρώνουν:

29% φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και 100% προκαταβολή για την επόμενη χρήση

15% φόρο επί των διανεμόμενων κερδών

Εισφορά αλληλεγγύης, η οποία μπορεί να φτάνει και στο 10%

Κατ’ ελάχιστον 27% ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες μένει να φανεί επί ποιου μεγέθους θα επιβληθούν

Ο κ. Τσακίρης περιγράφει ότι το κάθε μέλος ΔΣ που θα διατηρεί ταυτόχρονα και την ιδιότητα του μετόχου, θα επιβαρύνεται ανάλογα με το ποσοστό του, ωστόσο μέχρι στιγμής ερωτήματα που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών, μένουν αναπάντητα.

Την ίδια ώρα, ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ γίνεται επί ενός τεκμαρτού μηνιαίου εισοδήματος, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία ανήκει ο κάθε ασφαλισμένος. Οι εισφορές αυτές μέχρι σήμερα ανέρχονται σε ποσοστό 20% για την Κύρια Σύνταξη και 7,65% για τον Κλάδο Υγείας.

Ειδικότερα, ο μισθός της 1ης Ασφαλιστικής Κατηγορίας,  από 1.1.2009 ανέρχεται σε 762 € και της 10ης υποχρεωτικής Ασφαλιστικής Κατηγορίας σε 2.071 €. Υπάρχουν και άλλες 4 προαιρετικές κατηγορίες. Η αλλαγή των κατηγοριών πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια.

Σύμφωνα με αυτό ο ασφαλισμένος που βρίσκεται στην 10η Ασφαλιστική Κατηγορία καταβάλει μηνιαία εισφορά

για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης: 414 €

για τον Κλάδο Υγείας: 158 €

δηλαδή συνολικά 572 €

συνεπώς για όλο το έτος 6.864 €

 

Το ποσό αυτό είναι υποχρεωμένος να το καταβάλλει είτε εισέπραξε το αντίστοιχο ποσό, δηλαδή 25.660 ευρώ είτ
ε δεν είχε καθόλου εισόδημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του TAXIS ποσοστό 80% των ασφαλισμένων δηλώνουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 €. Ένα μικρό ποσοστό δηλώνει μέχρι 20.000 €-25.000 € και το 10% δηλώνει περισσότερα από 25.000 €.

Ένας σοβαρός λόγος που υπάρχει μεγάλος αριθμός οφειλετών οφείλεται στο γεγονός ότι οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Αυτό το πρόβλημα φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ο νέος νόμος, ο οποίος καθιερώνει τον υπολογισμό των εισφορών από 1-1-2017 με βάση το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα. Με αυτή τη ρύθμιση όσοι δηλώνουν φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, θα καταβάλουν μικρότερες εισφορές από αυτές που καταβάλουν σήμερα και θα έχουν όφελος.

Όσοι δηλώνουν μέχρι 25.000 € θα πληρώνουν περίπου το ίδιο ποσό που καταβάλουν σήμερα. Ενώ αυτοί που δηλώνουν περισσότερα από 25.000 € θα έχουν κάποια αυξημένη εισφορά.

Τέλος, όπως έχει εξαγγελθεί, ο υπολογισμός των εισφορών για το πρώτο εξάμηνο του 2017 θα γίνει με βάσει το εισόδημα του έτους 2015, καθόσον δεν έχουν εκκαθαριστεί ακόμα οι δηλώσεις. Με την εκκαθάριση του 2016 θα γίνει εκ νέου υπολογισμός και συμψηφισμός για όσους προκύψουν διαφορές. Ο φόβος ότι ίσως τα εισοδήματα του έτους 2015 να είναι υψηλά και υπολογιστούν μεγάλες εισφορές, δεν δικαιολογείται, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 80% των ασφαλισμένων στο έτος 2015 δήλωσαν εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ.

Με πληροφορίες από Ημερησία, Fpress.gr