Αξιολόγηση Ερωτηματολογίου 1ου Πανελλαδικού Σεμιναρίου της "Ένωσης Καπνοπωλών, Ψιλικών & Ενοικιαστών Περιπτέρων Μακεδονίας"

Στο τέλος του 1ου Πανελλαδικού Σεμιναρίου της Ένωσης Καπνοπωλών, Ψιλικών και Ενοικιαστών Περιπτέρων Μακεδονίας διεξήχθη ανώνυμη έρευνα, κατά την οποία μοιράστηκαν ερωτηματολόγια προκειμένου να αξιολογηθεί η συνολική προσπάθεια του Σωματείου μας.

 

Βάσει των στατιστικών δεδομένων λοιπόν, από τις απαντήσεις των παρευρισκόμενων, αντιλαμβανόμαστε ότι, τόσο το ανδρικό όσο και το γυναικείο φύλο είχαν την ίδια συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, δίνοντας το παρόν στην συνολική μας προσπάθεια.

Όσον αφορά την ηλικιακή διακύμανση παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία ήταν κυρίως άτομα ηλικίας από 20 ως 45 ετών, και ένα μόνο μικρό ποσοστό ηλικίας 50 ετών και άνω. Η συμμετοχή στην ημερίδα νέων επαγγελματιών  προκαλεί ευχάριστα συναισθήματα, και το γεγονός της διάθεσης τους για περαιτέρω εκπαίδευση μας γεμίζει με αισιοδοξία για το μέλλον του κλάδου μας και την βιωσιμότητά του.

Στο ερώτημα για τη γενική εντύπωση της ενότητας, οι περισσότεροι έμειναν αρκετά ικανοποιημένοι από τη συνολική εικόνα του σεμιναρίου και ο βαθμός κάλυψης των θεμάτων ήταν επαρκής. Μάλιστα, κατατέθηκε από τους παρευρισκόμενους,  ότι οι γνώσεις που αποκόμισαν από το σεμινάριο, μέσω των επισημάνσεων και των συμβουλών των εισηγητών, ήταν ουσιώδεις και αρκετά χρήσιμες. Ειδικότερα ανέφεραν, ότι θέματα όπως εκείνα της κοστολόγησης – τιμολόγησης, μικτού κέρδους, εσόδων και εξόδων, καθώς και η επεξήγηση όρων όπως markup, νεκρό σημείο, κλπ.,  θα έχουν άμεση εφαρμογή στην επιχείρησή τους. Καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση των θεμάτων είχε  η εφαρμογή ασκήσεων σε υπολογιστικά φύλλα excel, όπως επίσης και ο χρόνος που αφιερώθηκε στο τέλος του σεμιναρίου, ώστε να απευθύνουν οι επαγγελματίες τις σχετικές ερωτήσεις  και απορίες τους στους εισηγητές.

Η διάρκεια του σεμιναρίου θεωρήθηκε κανονικήκαι μόνο ένα μικρό ποσοστό υποστήριξε πως απαιτούνταν παραπάνω χρόνος και ανάλυση της θεματολογίας. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που υποστήριξαν πως θα τους εξυπηρετούσε περισσότερο εάν το σεμινάριο ήταν μικρότερης διάρκειας.

Το συνολικό ποσοστό των εκπαιδευόμενων υποστήριξε ότι από τα θέματα που παρουσιάστηκαν, θα επιθυμούσαν να έχουν μία περαιτέρω ανάλυση σε κάποιο μελλοντικό σεμινάριο ή   ενότητα, στα εξής: περιθώρια κέρδους – κοστολόγηση, marketing, πιθανές ζημιές, χρηματοοικονομική παρακολούθηση σημείου και θέματα παραπλήσιου περιεχομένου.

Όσον αφορά τη συνολική αξιολόγηση των εκπαιδευτών συμπεραίνουμε ότι προκάλεσαν θετικά συναισθήματα και η μεταδοτικότητά τους αποτέλεσε πηγή έμπνευσης. Ειδικότερα, ορισμένοι σχολίασαν εκτενέστερα την παρουσία τους, λέγοντας μάλιστα πως η κατάρτιση, η αμεσότητά τους και η επιλογή καίριων θεμάτων κέντρισαν την προσοχή τους, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Ίσως ορισμένοι εξειδικευμένοι, οικονομικοί όροι να τους φάνηκαν δυσνόητοι, αλλά η επεξήγηση έδωσε τη λύση σε πιθανά αναπάντητα ερωτήματα.

Κλείνοντας, κρίθηκε αναγκαίο να ρωτήσουμε τα μέλη μας, σε ποιες θεματικές ενότητες θα επιθυμούσαν να εκπαιδευτούν μελλοντικά. Σύμφωνα λοιπόν με τις προυπάρχουσες επιλογές, η πλειοψηφία αποζητά να ενημερωθεί για όλα τα ζητήματα και ιδιαίτερα για τους τρόπους επικοινωνίας με τον πελάτη, για τεχνικές merchandising, βασικές γνώσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών, σωστή χρήση των socialmedia, καθώς και  περί εργατικής νομοθεσίας – μισθοδοσίας. Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο αρχικός μας στόχος επετεύχθη και καταφέραμε να καλύψουμε, ως επί το πλείστον, τις ανάγκες των μελών μας. Δεσμευόμαστε να πραγματοποιήσουμε κι άλλου τέτοιου είδους ενέργειες εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τον κλάδο μας, ώστε να αναλυθούν εκτενέστερα και άλλες θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν τους επαγγελματίες μας, δίνοντας λύσεις σε πιθανά προβλήματα τω επιχειρήσεών τους.