ΠΟΜΙΔΑ: Υπό προϋποθέσεις η αυτονομία θέρμανσης με φυσικό αέριo

Υπήρξαν εισηγήσεις που είχαν υποβληθεί στο υπουργείο για πλήρη απελευθέρωση της δυνατότητας αυτονόμησης των επιμέρους ιδιοκτησιών από την κεντρική θέρμανση

Να εξακολουθούν να συμμετάσχουν στη δαπάνη της κεντρικής θέρμανσης όσοι αποκτούν αυτόνομη θέρμανση προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ προς το υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτονόμησης μεμονωμένων διαμερισμάτων πολυκατοικιών.

 

«Μόνο αν οι γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών αδυνατούν ή αρνούνται να αποφασίσουν για την αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με αντίστοιχο φυσικού αερίου, θα μπορούν μεμονωμένοι ιδιοκτήτες να εγκαθιστούν συστήματα αυτόνομης θέρμανσης. Και στις περιπτώσεις αυτές, όμως, όσοι αποκτούν αυτόνομη θέρμανση θα εξακολουθήσουν να συμμετάσχουν στη δαπάνη της κεντρικής θέρμανσης» σημειώνει η ΠΟΜΙΔΑ.

«Πρέπει πρώτα να ενημερωθούν οι γενικές συνελεύσεις των πολυκατοικιών για τα πλεονεκτήματα της χρήσης φυσικού αερίου και σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας των μελών της να το αποφασίσουν, τότε πλέον να γεννάται το δικαίωμα της ατομικής σύνδεσης κάθε ιδιοκτησίας, με μικρή συμμετοχή στη δαπάνη της κοινής θέρμανσης αν και όταν αυτή συνεχίσει να λειτουργεί, που επιβάλλεται από ουσιαστικούς αλλά και κοινωνικούς λόγους. Διαφορετικά, αν επιτρέψουμε άναρχα την αυτόβουλη αυτονόμηση του τρόπου ατομικής θέρμανσης με φυσικό αέριο των ισχυρότερων οικονομικά νοικοκυριών, αυτό θα αποτελέσει την απαρχή τεράστιας περαιτέρω υποβάθμισης της ζωής των υπολοίπων μέσα στο ίδιο κτίριο, την κακοποίηση των προσόψεων των οικοδομών, και τελικά τη μετατροπή των γενικών συνελεύσεων των πολυκατοικιών σε πυγμαχικά ριγκ, και χιλιάδες πολιτών να εμπλέκονται σε ατέρμονες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες!» αναφέρει χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών σε έγγραφο προς το ΥΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι, υπήρξαν εισηγήσεις που είχαν υποβληθεί στο υπουργείο για πλήρη απελευθέρωση της δυνατότητας αυτονόμησης των επιμέρους ιδιοκτησιών από την κεντρική θέρμανση οι οποίες όμως δεν υιοθετούνται από το ΥΠΕΚΑ.

Για να ισχύσει το νέο καθεστώς, θα πρέπει ωστόσο να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση που θα ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες είτε για την εγκατάσταση καυστήρα κεντρικής θέρμανσης με φυσικό αέριο σε αντικατάσταση του πετρελαίου είτε για την αυτονόμηση των επιμέρους διαμερισμάτων.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ, στη γενική συνέλευση θα πρέπει να μετάσχουν οι ιδιοκτήτες των θερμαινόμενων ιδιοκτησιών (και όχι του συνόλου), ενώ αυτονόμηση μπορεί να προβλεφθεί και σε κτίρια που είναι ήδη συνδεδεμένα με το δίκτυο φυσικού αερίου, αν έχει διακοπεί η λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεών τους, καθώς και στις υπόλοιπες πολυκατοικίες της χώρας αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αντλίες θερμότητας αέρος – νερού που είναι ιδιαίτερα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Η ίδια πρόταση προβλέπει συμμετοχή των αυτονομούμενων ιδιοκτησιών στις κοινόχρηστες δαπάνες της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου έως το πολύ 25%, «όπως περίπου ορίζουν όλοι σχεδόν οι ισχύοντες κανονισμοί για τις αυτονομίες και τις κενές ιδιοκτησίες».

Υπενθυμίζεται ότι με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, εφαρμόζεται εφέτος πρόγραμμα επιδότησης της μετατροπής των καυστήρων πετρελαίου σε φυσικού αερίου, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, από το οποίο προβλέπεται να ωφεληθούν 46.000 νοικοκυριά. Η επιδότηση καλύπτει το 60% του συνολικού κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, με ανώτατο ποσό ανάλογα την κατηγορία εγκατεστημένης ισχύς του λέβητα που ξεκινά από 1000 ευρώ και φθάνει μέχρι 5.550 ευρώ. Στόχος είναι η μείωση του κόστους θέρμανσης, αλλά και η αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

www.voria.gr