ΕΥ: Το 69% των επιχειρήσεων βλέπει εκτεταμένη διαφθορά στην Ελλάδα

Υψηλά επίπεδα διαφθοράς και απάτης στις επιχειρήσεις σε 38 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας προκύπτουν από τα ευρήματα διεθνούς έρευνας της ΕΥ.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 3.800 στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων διαπίστωσε ότι σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων αναφέρει ότι οι Διοικήσεις επιχειρήσεων διεθνώς βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση για επέκταση σε αγορές υψηλότερου κινδύνου.

Στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές, το 61% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη, ενώ το 42% του δείγματος αναφέρει ότι οι εταιρείες στις χώρες αυτές συχνά αναφέρουν πλασματικά αυξημένες οικονομικές επιδόσεις.

Η έρευνά αποκαλύπτει ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να μη διαθέτουν τα βασικά στοιχεία για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα συμμόρφωσης. Σύμφωνα με τα αποτέλεσμα της ερευνάς:

  • Το 51% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι η διαφθορά είναι εκτεταμένη, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 69% – αισθητά βελτιωμένο σε σχέση με το 84% στην ίδια έρευνα του 2013.
  • Το 57% του δείγματος εκτιμά ότι οι διοικήσεις τους βρίσκονται υπό πίεση για αύξηση των εσόδων – στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο, στο 67%.
  • Μόνο το 20% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι οι πολιτικές πρόληψης περιπτώσεων δωροδοκίας και διαφθοράς τις καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικές, το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα μειώνεται στο 15%.
  • Το 37% του συνολικού δείγματος θεωρεί ότι οι εταιρείες συχνά αναφέρουν πλασματικά αυξημένες οικονομικές επιδόσεις, ενώ οι Έλληνες ερωτηθέντες θεωρούν ότι αυτό ισχύει σε ποσοστό 57%.

Η έρευνα αναδεικνύει τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις διεθνώς υιοθετούν κώδικες δεοντολογίας και πολιτικές κατά της διαφθοράς (57%) και ότι μέσα στα τελευταία δύο χρόνια οι διοικήσεις τους έχουν επικοινωνήσει με έμφαση τη σημαντικότητα τήρησης υψηλών ηθικών προτύπων στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες (33%). Στην Ελλάδα τα συγκεκριμένα ποσοστά είναι εντυπωσιακά: 65% και 49% αντίστοιχα!

Το 33% όσων συμμετείχαν στην έρευνα διεθνώς, πιστεύει ότι τα ηθικά πρότυπα στην εταιρεία τους έχουν βελτιωθεί τη τελευταία διετία, το ίδιο πιστεύει αντίστοιχο ποσοστό των Ελλήνων ερωτηθέντων.

Το 43% των ερωτηθέντων διεθνώς δηλώνει ότι η εταιρεία τους δεν διαθέτει πολιτική κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας, ή δεν την γνωρίζουν, το 37% δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας, ενώ το 24% αναφέρει ότι η εταιρεία τους δεν διαθέτει τηλεφωνική γραμμή για καταγγελίες πιθανών φαινομένων διαφθοράς.

Αναφορικά με την Ελλάδα, αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 19% του ελληνικού δείγματος αναφέρει ότι δεν διαθέτει τηλεφωνική γραμμή για καταγγελίες πιθανών φαινομένων διαφθοράς, το 26% ότι δεν έχει συμμετάσχει σε κάποιο σχετικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και μόλις το 35% ότι η εταιρεία τους δεν διαθέτει πολιτική κατά της διαφθοράς και της δωροδοκίας .

www.in.gr