Εκπνέει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Εκπνέει σήμερα Δευτέρα 14 Ιουλίου η προθεσμία που είχε δώσει το υπουργείο Οικονομικών για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (Ε1) και των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9).
 

 

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη υποβληθεί το 98% των φορολογικών δηλώσεων κάτι που επιτρέπει την ταχεία εκκαθάριση τόσο των δηλώσεων του φόρου εισοδήματος όσο και του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

Η εκκαθάριση των Ε1 και Ε9 θα σηματοδοτήσει την καταβολή των φόρων εισοδήματος, πολυτελούς διαβιώσεως, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων .

Για την πληρωμή των φόρων αυτών, αλλά και των τελών κυκλοφορίας του 2015 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλουν μέχρι και τον Δεκέμβριο 11 δισ. ευρώ.

Η καθυστέρηση υποβολής του Ε1 ή του Ε9 συνεπάγεται την επιβολή προστίμου 100 ευρώ.

Ειδικά για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα οι υπόχρεοι θα απολέσουν το δικαίωμα αναγνώρισης της έκπτωσης για τις αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συγκέντρωσαν το 2013. Έτσι, θα επιβαρυνθούν με φόρο 22% επί του εισοδήματος έπρεπε να καλύψουν με τις αποδείξεις. Ομοίως η καθυστέρηση πληρωμής του φόρου οδηγεί σε προσαυξήσεις με την επιβολή τόκων 8,79% ανά έτος ή 0,73% ανά μήνα.

Πάντως, αναφορικά με τον ΕΝΦΙΑ τροπολογία που θα κατατεθεί άμεσα στην Βουλή θα δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να τροποποιήσουν αναδρομικά την δήλωση στοιχείων ακινήτων τους σε περιπτώσεις που τα στοιχεία που είχαν αρχικώς δηλωθεί στο Ε9 δεν ήταν ορθά.

 

Θ.Κ.

πηγή: www.in.gr