ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ