Φορολογία Εκμίσθωσης Εκμετάλλευσης Περιπτέρου

ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΥΣ: Αξιότιμοι συνάδελφοι, αναρτούμε σχετικό έγγραφο που κοινοποιήθηκε στο Διαδίκτυο και αφορά την ΠΟΛ1229, όπου αναφέρεται η φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από εκμίσθωση εκμετάλλευσης περιπτέρου.

Σας ενημερώνουμε, πως ήδη βρισκόμαστε σε “ανοιχτή” επικοινωνία με την εταιρεία “Ορθολογισμός Α.Ε” και τους κ.κ. Δημήτρη Πανοζάχο και Ελένη Τσιανάκα, ώστε να ενημερωθούμε άμεσα, με εγκυρότητα και απόλυτη σιγουριά για το “τι” ισχύει με την συγκεκριμένη εγκύκλιο. Τονίζουμε, πως μόλις λάβουμε τις σχετικές διευκρινίσεις, θα τις αναρτήσουμε αμέσως προς ενημέρωσή σας.