Υποχρεωτική εγγραφή στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για τους εργοδότες- Έως τέλη Σεπτεμβρίου η προθεσμία

Σε λειτουργία τέθηκε η ιστοσελίδα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) sepenet.gr, στην οποία όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να εγγραφούν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, ώστε να προμηθευτούν κωδικούς για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχονται από την ιστοσελίδα αυτή.

 

Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο έχει εκδοθεί απόφαση που δίνει προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου στους εργοδότες να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην ιστοσελίδα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας «sepenet.gr», μέσω της οποίας θα γίνονται όλες οι αναγγελίες και θα στέλνονται τα e-mails με πρόστιμα. Είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι λογιστές των επιχειρήσεων για την υποχρέωση αυτή, καθώς κατά κύριο λόγο εκείνοι μπορούν να κινήσουν τις διαδικασίες.

Η ιστοσελίδα είναι η εξής:

Ειδικότερα, όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr με την εγγραφή τους ως νέοι χρήστες, δηλώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης, μεταξύ των οποίων και το ΑΦΜ τους. 

Με αυτό τον τρόπο, οι εργοδότες ταυτοποιούνται από το σύστημα και αποκτούν τον προσωπικό τους λογαριασμό στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, στον οποίο υποχρεούνται να δηλώνουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (email).

Ωστόσο, αυτήν την στιγμή είναι ενεργή μόνο η εγγραφή και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχει το σύστημα στους εργοδότες, όπως για παράδειγμα «αίτηση για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας», θα ενεργοποιηθούν σε δεύτερο στάδιο.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να υποβάλλουν τις καταγγελίες τους για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, έχοντας βέβαια πραγματοποιήσει εγγραφή στο σύστημα αυτό. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος, Ιωάννη Σούκο «με το πληροφοριακό αυτό σύστημα, το Σ.ΕΠ.Ε, αφενός αναβαθμίζει τις επιχειρησιακές του διαδικασίες, αφετέρου αλλάζει δραστικά τον τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες: η διενέργεια των συναλλαγών και η εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων θα γίνεται πλέον μέσω της νέας διαδικτυακής πύλης www.sepenet.gr».

 

Στην ανακοίνωση τέλος επισημαίνεται πως πρόκειται για μια μεταρρύθμιση, η οποία απαλλάσσει τους εργοδότες, τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και άλλους εμπλεκόμενους φορείς από άσκοπες και χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή στο σύστημα υπάρχουν στην ιστοσελίδα sepenet.gr, ενώ η νομοθεσία βρίσκεται στο ΦΕΚ Β’ 2458/10.08.2016 (Υπουργική Απόφαση 34331/Δ9.8920)