Τι αλλάζει στην μίσθωση περιπτέρου;

Ποδαρικό με το «δεξί» στη νομοθεσία για τις άδειες περιπτέρων πραγματοποίησε η νέα Κυβέρνηση δια του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκου όπου μέσω της παραγράφου 17, του άρθρου 5, του Ν.4623/2019 παρατείνει κατά 6 μήνες το διάστημα των 2 ετών που μπορούσε να παραμείνει μισθωτής περιπτέρου, εφόσον είχε πεθάνει ο δικαιούχος και είχε λήξει η μίσθωση.

Η διάταξη έλυσε ένα σημαντικό πρόβλημα διότι η 2ετής παράταση που προέβλεπε ο Ν.4483/2017 έληγε στις 31-7-2019 και αρκετοί Δήμοι καλούσαν με έγγραφά τους, τους μισθωτές που είχαν υπαχθεί στο νόμο να παραδώσουν τα περίπτερά τους.
Ελπίζουμε ότι αυτό το διάστημα των 6 μηνών να είναι ικανό ώστε το Υπουργείο Εσωτερικών και οι εκπρόσωποι του κλάδου των περιπτερούχων να εξεύρουν μία μονιμότερη λύση ώστε οι ενδιαφερόμενοι περιπτερούχοι, εκ των οποίων οι περισσότεροι πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, να μην χάσουν την εργασία τους.
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4623
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.
Άρθρο 5
17. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Εφόσον κατά το χρόνο λήξης της διετούς παράτασης δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έκδοσης νέας πράξης παραχώρησης ή κατάργησης της θέσης και ο μισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μίσθιο, η μίσθωση δύναται να ανανεωθεί έως την ολοκλήρωση των προηγούμενων διαδικασιών και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.»

Αφήστε ένα Σχόλιο