Τέλος στις χάρτινες αποδείξεις-Αφορολόγητο με την κατάσταση κίνησης των τραπεζών

Τέλος στη συλλογή χάρτινων αποδείξεων βάζει η Εγκύκλιος που υπογράφεται από το διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, ενώ οι δαπάνες για το αφορολόγητο θα επιβεβαιώνονται από την κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εγκύκλιο: «Για την απόδειξη της εξόφλησης με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής των δαπανών απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1005/2017, γίνεται δεκτό κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κατάσταση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού (bank statement) ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, αναλυτική εικόνα καρτών, αποδεικτικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφο του τερματικού μηχανήματος (POS) κ.λπ. και δεν απαιτείται η συλλογή αποδείξεων».

Υπενθυμίζεται ότι τα ελάχιστα ποσά δαπανών με πλαστικό χρήμα που θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι για να δικαιούνται το αφορολόγητο είναι:

-10% του ετησίου εισοδήματος, εφόσον αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ,

-15% του κλιμακίου εισοδήματος από 10.001 έως και 30.000 ευρώ και

-20% για το υπερβάλλον των 30.000 ευρώ εισόδημα.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, στην περίπτωση συζύγων με κοινό τραπεζικό λογαριασμό, όπου ο ένας φορολογούμενος δικαιούται αφορολόγητο (πχ μισθωτός) και ο έτερος δεν δικαιούται (πχ ελεύθερος επαγγελματίας), ο δικαιούχος αφορολογήτου μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο των ηλεκτρονικών πληρωμών του κοινού λογαριασμού για το χτίσιμο του αφορολογήτου.

Ακολουθεί η Εγκύκλιος σε μορφή εικόνων: 

 

Αφήστε ένα Σχόλιο