Πώς κουρεύει τα «κόκκινα» στεγαστικά η Πειραιώς

Ως το 40% της αρχικής οφειλής, μπορεί να διαγραφεί με τα νέα διευρυμένα προγράμματα άφεσης χρέους. Πώς διαχωρίζεται η οφειλή στα δύο και ποιο είναι το μοναδικό κριτήριο. Ο μηχανισμός διαγραφής και οι προϋποθέσεις.

Νέες πιο μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ή καταναλωτικών, που έχουν βάλει ενέχυρο επί ακινήτου, προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς ΠΕΙΡ 0,00% σε όσους δανειολήπτες, αφενός είναι συνεργάσιμοι, αφετέρου πληρούν τα σχετικά κριτήρια οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης.

Μετά την Εθνική, η οποία από το περασμένο καλοκαίρι διαθέτει πρόγραμμα σταδιακής διαγραφής της ανεξόφλητης οφειλής, που εδράζεται στο μηχανισμό διαχωρισμού της (split balance), αντίστοιχο πρόγραμμα «λάνσαρε» από τις αρχές του έτους η Πειραιώς, το οποίο προβλέπει μεγαλύτερη ετήσια διαγραφή μέρους της οφειλής.

Το πρόγραμμα εδράζεται στο μηχανισμό «split and freeze». Το στεγαστικό ή καταναλωτικό δάνειο με εξασφάλιση επί ακινήτου, διαχωρίζεται δηλαδή, σε δύο μέρη. Σε αυτό που αντιστοιχεί στην τρέχουσα αξία του ακινήτου και το υπόλοιπο που «παγώνει» άτοκα. Η διάρκεια εξόφλησης του πληρωτέου μέρος και το ύψος της μηνιαίας δόσης καθορίζονται, με κριτήρια την ηλικία του δανειολήπτη και το διαθέσιμο εισόδημά του.

Το μέρος που «παγώνει» άτοκα, διαγράφεται σταδιακά, εφόσον ο δανειολήπτης εξυπηρετεί κανονικά τις υποχρεώσεις του. Το γεγονός ότι η τρέχουσα αξία του ακινήτου αποτελεί το μοναδικό κριτήριο διαχωρισμού του δανείου «θεραπεύει» όλο το πρόβλημα που δημιούργησε η πτώση στις τιμές των ακινήτων για δάνεια που λήφθηκαν κατά τη δεκαετία του 2000.

Αν για παράδειγμα, επί ανεξόφλητου υπολοίπου «κόκκινου» δανείου 140 χιλ. ευρώ κριθεί ότι η τρέχουσα αξία του ακινήτου είναι 84 χιλ. ευρώ, το δάνειο σπάει στα δύο. Το πρώτο μέρος των 84 χιλ. ευρώ ρυθμίζεται για αποπληρωμή σε βάθος ως 30 ετών, ανάλογα με τη δόση που μπορεί να εξυπηρετήσει ο δανειολήπτης και την ηλικία του, ενώ υπόλοιπες 56 χιλ. ευρώ «παγώνουν», άτοκα, για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Κάθε χρόνο που ο δανειολήπτης εξυπηρετεί κανονικά το σκέλος των 84 χιλ. ευρώ, η Πειραιώς διαγράφει το 10% της αξίας του «παγωμένου» ποσού των 56 χιλ. ευρώ. Έτσι, εφόσον στην 10ετία ο δανειολήπτης αποπληρώσει το δάνειο των 84 χιλ. ευρώ θα έχει λάβει, ως bonus, διαγραφή 56 χιλ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, δεν θα καταβάλει για μια 10ετία τόκους για το παγωμένο σκέλος του δανείου. Η Πειραιώς αναγνωρίζει ότι αρκετοί δανειολήπτες, που πήραν στεγαστικά δάνεια στην κορύφωση της ανόδου των τιμών στα ακίνητα, βαρύνονται, σήμερα, από υψηλό ανεξόφλητο υπόλοιπο, σε σχέση με την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου. Η παραπάνω «στρέβλωση», που λειτουργεί ως αντικίνητρο για την εξυπηρέτηση του δανείου, επιδιώκεται , με τη διευρυμένη δυνατότητα άφεσης χρέους να εξαφανισθεί.

Η προϋπόθεση για να ενταχθεί ένας πελάτης στις παραπάνω ρυθμίσεις είναι να διαθέτει δάνειο σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 4 μηνών και να μην έχει επωφεληθεί στο παρελθόν από ρύθμιση που περιλαμβάνει μερική άφεση ή διαγραφή υπολοίπου οφειλής.

πηγή