Πρωτοβουλία Ένωσης Καπνοπωλών για το πρακτορείο "Ευρώπη"

Αγαπητοί συνάδελφοι, το Σωματείο σε συνεργασία με τον δικηγόρο του Σωματείου, ανέλαβε μια πρωτοβουλία να συντονίσει τις ενέργειες για τις υποθέσεις των μελών του, όσον αφορά στις επιστροφές των εγγυήσεων που έχουν δοθεί στο πρακτορείο διανομής Τύπου «Ευρώπη».

Σήμερα πραγματοποιήθηκε μια πρώτη συνάντηση μεταξύ ενδιαφερομένων και θα ακολουθήσει επόμενη συνάντηση, με σκοπό τέλος Οκτωβρίου να διαφανεί ο συνολικός αριθμός ενδιαφερομένων και να αποφασιστούν τα κατάλληλα νόμιμα μέτρα.

Γι’ αυτό όσοι συνάδελφοι έχουν θέμα με τις εγγυήσεις στο «Ευρώπη», μπορούν να απευθυνθούν άμεσα στο Σωματείο, στο τηλέφωνο 2310 52 44 46 Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 9:00-18:00.