Οι αποδείξεις ανά κωδικό για το αφορολόγητο- εξαιρέσεις – αναλυτικοί πίνακες – τι ισχύει για τον/τη σύζυγο

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 145-25.01.2017 η Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1005 του Υπουργείου Οικονομικών που καθορίζει τις δαπάνες, οι οποίες απαιτείται να πραγματοποιηθούν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, για να χτιστεί το αφορολόγητο.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται σε ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες:

Πληροφορίες: taxheaven.gr