Νέο ωράριο φορτοεκφόρτωσης του Δήμου Θεσ/νικης

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το νέο ωράριο φορτοεκφόρτωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης

και να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://thessaloniki.gr/

Μετάβαση στο περιεχόμενο