Επιδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια ΛΑΕΚ από το Σωματείο και το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ για εργαζόμενους

Επιδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων των μελών της διοργανώνει η Ένωση Καπνοπωλών Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ.

Συγκεκριμένα, το Σωματείο θα υλοποιήσει σεμινάρια με θεματικές που αφορούν τον κλάδο των καπνοπωλών, περιπτέρων και ψιλικών. Τα σεμινάρια αυτά είναι δωρεάν, ενώ ο συμμετέχοντας εργαζόμενος επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ με 5 ευρώ ανά ώρα, ήτοι 160 ευρώ στο σύνολο για την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου.

Η διάρκεια των σεμιναρίων είναι 32 ώρες στο σύνολο. Θα ξεκινήσουν αρχές του 2018 και θα γίνονται μια φορά την εβδομάδα απογευματινές ώρες. Σε αυτά μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ. Παράλληλα, οι επιχειρηματίες μπορούν να προτείνουν και εκείνοι πιθανά θέματα κατάρτισης.

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής ούτε για τον εργοδότη ούτε για τον εργαζόμενο. Όπως πολλοί συνάδελφοι γνωρίζουν, καθώς έχει υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση, απαιτείται η συμπλήρωση κάποιων εγγράφων από πλευράς των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν.

Ειδικότερα, χρειάζεται η συμπλήρωση μιας υπεύθυνης δήλωσης από την επιχείρηση, η συμπλήρωση αίτησης της επιχείρησης για κατάρτιση των εργαζομένων στα σεμινάρια και ένας πίνακας με τα στοιχεία των καταρτιζομένων.

Επίσης, χρειάζεται η προσκόμιση ορισμένων δικαιολογητικών για τους εργαζόμενους (πχ φωτοτυπία ταυτότητας).

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για την κατάρτιση των εργαζομένων τους, μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο του γραφείου 2310 524446 Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 18:00.