Εξόφληση λογαριασμών σε σημεία λιανικής, μόνο αν αυτά γίνουν νόμιμοι αντιπρόσωποι Ιδρυμάτων Πληρωμών

Εξόφληση λογαριασμών και εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων από σημεία λιανικής και λοιπά σημεία πώλησης θα γίνονται πλέον μόνο με την προϋπόθεση ότι τα παραπάνω θα καταστούν αντιπρόσωποι σε ένα από τα 469 Ιδρύματα Πληρωμών και Ηλεκτρονικού Χρήματος που δραστηριοποιούνται νόμιμα στη χώρα, όπως προκύπτει από την ενεργοποίηση των διατάξεων του ν. 4446/2016.

Όπως διευκρίνισε το υπουργείο, εξοφλήσεις λογαριασμών θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα από τις τράπεζες και τα υποκαταστήματά τους, καθώς και από Ιδρύματα Πληρωμών και Ιδρύματα Ηλεκτρονικού Χρήματος και τους Αντιπροσώπους τους.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών, όπως οι προπληρωμένες κάρτες συναλλαγών που πωλούνται σε περίπτερα και ψιλικά, εφεξής βάσει του νόμου απαγορεύεται η χρήση τους ανώνυμα από τον καταναλωτή.

Ειδικότερα, προπληρωμένες κάρτες όπως οι Paysafe θα εκδίδονται κανονικά από τα μηχανήματα όπως γίνεται μέχρι τώρα με τα ίδια ποσά, ωστόσο πλέον ο καταναλωτής για να μπορέσει να τις χρησιμοποιήσει, θα πρέπει να κάνει ένα λογαριασμό στην εταιρεία αυτή (και σε άλλες εταιρείες προπληρωμένων καρτών αντίστοιχα), ώστε να δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι και να «φορτώνει» σε αυτό το ποσό της κάθε κάρτας. Στη συνέχεια, για την πραγματοποίηση πληρωμής μέσω της κάρτας, θα πρέπει απλά να βάζει το όνομα χρήστη και τον κωδικό χρήστη στην εκάστοτε ιστοσελίδα, όπου θέλει να πραγματοποιήσει πληρωμή.

Με γνώμονα την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στόχο της αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το Υπουργείο Οικονομικών ενεργοποίησε την περασμένη Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 (δείτε εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου) το σύνολο των άρθρων του Νόμου 4446/2016 που αφορούν στην απαγόρευση χρήσης των ανώνυμων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Στο εξής λοιπόν καθίσταται υποχρεωτική η ονομαστικοποίηση και η ταυτοποίηση του κατόχου του μέσου πληρωμής από το πρώτο ευρώ, με συλλογή των στοιχείων και των εγγράφων που πιστοποιούν την ταυτότητα του κατόχου.

Στα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής περιλαμβάνονται τα εξής: λογαριασμός ηλεκτρονικής τραπεζικής, κάρτα πληρωμής, ηλεκτρονικό πορτοφόλι, ηλεκτρονικό χρήμα, κουπόνι, voucher.