Ενημέρωση προς τα μέλη της Ένωσης Καπνοπωλών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ

Συνάδερφοι, 

Σας ενημερώνουμε πως κανένα από τα τέσσερα νέα προγράμματα που βγήκαν για το ΕΣΠΑ, δεν εμπεριέχει «κάτι» σχετικό για το λιανικό εμπόριο. Συνεπώς δεν αφορούν ούτε σε περιπτερούχους, ούτε σε ιδιοκτήτες ψιλικών ούτε σε καπνοπωλεία.