Από το Φεβρουάριο ξεκινά σταδιακά η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών με κάρτες

Την υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών) από το τρέχον έτος σε ορισμένους κλάδους αρχικά και σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων καθιερώνει ο νόμος 4446/2016.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι θα καθοριστούν με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, οι υπόχρεοι συμμόρφωσης βάσει των κύριων ΚΑΔ, καθώς και η προθεσμία συμμόρφωσής τους (των υπόχρεων), οι διαδικασίες και τα δεδομένα παρακολούθησης των τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν.3862/2010 καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Με τον ίδιο νόμο, θεσπίζεται το πλαίσιο για την υποχρέωση ενημέρωσης των δικαιωμάτων των καταναλωτών μεταξύ αυτών και των επιχειρήσεων, αναφορικά με την αποδοχή καρτών και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών και καθορίζεται το πλαίσιο προσφυγής των καταναλωτών στις αρμόδιες Αρχές στις περιπτώσεις παραβάσεων από τις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου 4446/2016 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι οι επιχειρήσεις που αποδέχονται ηλεκτρονικές πληρωμές υποχρεούνται από την 1η Φεβρουαρίου του 2017 να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, με σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνείας και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. Όπως επισημαίνεται, σε όσους δεν τηρούν αυτή την υποχρέωση, θα επιβληθεί πρόστιμο ύψους 1000 ευρώ.

Πηγή: dikaiologitika.gr