Απελευθερώνεται η τιμή πώλησης και για τις κάρτες πληρωμών μέσω Διαδικτύου

Στην ευχέρεια του κάθε λιανοπωλητή θα είναι στο εξής η διαμόρφωση της τιμής των άυλων προπληρωμένων καρτών διαδικτύου (Paysafecard, Moneysafe, Paykasa) που διατίθενται από τα σημεία μικρής λιανικής (περίπτερα, ψιλικά).

Συγκεκριμένα, στην επιστολή της 15ης Φεβρουαρίου 2018 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή επισημαίνεται ότι «αναφορικά με τις προπληρωμένες κάρτες Paysafecard, Moneysafe, Paykasa, οι τιμές διαμορφώνονται επίσης ελεύθερα, εάν δεν ορίζεται κάτι αντίθετο σε συμφωνία η οποία έχει συναφθεί σε προηγούμενο στάδιο πριν την τελική τους πώληση».

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου υπογραμμίζει ότι «όσον αφορά την αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να τηρούνται ο ν. 4177/13 (Α’ 173) και η υπ. αρίθμ. 91354/30.8.2017 απόφαση «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)».

Η επιστολή αυτή αποτελεί απάντηση σε σχετικό έγγραφο, το οποίο απέστειλε η Ένωση Καπνοπωλών Μακεδονίας στις 4 Οκτωβρίου 2017, ζητώντας διευκρινίσεις για τις κάρτες πληρωμών μέσω διαδικτύου.

Συνεπώς, εάν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να χρεώνει επιπλέον ποσό στις προπληρωμένες κάρτες για αγορές μέσω Διαδικτύου, πρέπει να εγκαταστήσει ένα κουμπί «Παροχή Υπηρεσιών» στην ταμειακή του μηχανή με ΦΠΑ 24%, στο οποίο θα χτυπάει το επιπλέον ποσό.

Για παράδειγμα, εάν θέλει να χρεώνει 0,30€ επιπλέον ως παροχή υπηρεσιών για μια κάρτα Paysafe 10€, τότε χτυπάει το ποσό των 10 ευρώ στην ταμειακή με ΦΠΑ 0% και το επιπλέον ποσό των 0,30€ στο κουμπί Παροχή Υπηρεσιών που θα έχει εγκαταστήσει στην ταμειακή μηχανή με ΦΠΑ 24%.

Επίσης, είναι απαραίτητο να έχει εγκαταστήσει ενημερωτική σήμανση, στην οποία θα αναφέρεται ο τιμοκατάλογος για την παροχή υπηρεσιών για τις κάρτες ανανέωσης χρόνου κινητής τηλεφωνίας και για τις κάρτες πληρωμών μέσω διαδικτύου.

Επισημαίνουμε ότι ως Σωματείο δεν έχουμε πάρει απόφαση για υιοθέτηση επιπλέον ποσού κατά την πώληση αυτών των καρτών. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε λιανοπωλητή.

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι δεν επιτρέπεται η χρηματική επιβάρυνση του καταναλωτή όταν αγοράζει διατιμημένα προϊόντα (τσιγάρα, εφημερίδες, περιοδικά και εισιτήρια) με πιστωτική και/ή χρεωστική κάρτα.

Ακολουθεί η απαντητική επιστολή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή: