Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων

Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, τρεις μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, ενώ περισσότερες από 70 επιχειρήσεις έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής στο μηχανισμό.

Όπως επεσήμανε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, εγκαινιάζοντας την πλατφόρμα, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις «μπορούν να την αξιοποιήσουν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και να μπει τέλος στην υπερχρέωση της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών».

Παράλληλα, ο Υπουργός ανέφερε ότι ο μηχανισμός θα συμβάλλει στα ανείσπρακτα χρέη του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ θα βοηθήσει ιδιαιτέρα τις τράπεζες που έχουν δεσμευτικούς στόχους για σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τα οποία τους τελευταίους μήνες κινούνται πτωτικά «ωστόσο η μείωση θα πρέπει να επιταχυνθεί ώστε στο τέλος του 2019 να γίνουν ρυθμίσεις σε περίπου 17 δις ευρώ ονομαστικής αξίας μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».

 

Η πλατφόρμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα το πρωί να εισέρχονται στην πλατφόρμα www.keyd.gov.gr για να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο Μηχανισμό, κάνοντας εγγραφή με τους κωδικούς του TAXIS.

 

Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από μια αρχική πρόταση ρύθμισης οφειλών και από τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης που κάνει την αίτηση.

Στη συνέχεια, ορίζεται ένας συντονιστής των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την αναδιάρθρωση των χρεών από ειδικό μητρώο που τηρείται ήδη για το σκοπό αυτό στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Το μητρώο αυτό απαρτίζεται κατά προτεραιότητα από διαπιστευμένους διαμεσολαβητές και επαγγελματίες των διαπραγματεύσεων, οι οποίοι εγγυώνται:

§  για την εφαρμογή της διαδικασίας

§  για την επικοινωνία μεταξύ των πιστωτών και του αιτούμενου

§  για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων

και καταγράφουν τη διαδικασία, τις προτάσεις, τις αντιπροτάσεις και τα επιχειρήματα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

Μετά την πλήρη αίτησή της, η επιχείρηση δε χρειάζεται να επέμβει στη διαδικασία, παρά μόνο στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευσης όπου καλείται να αναμορφώσει την αρχική της πρόταση ή να εγκ
ρίνει τις τυχόν αντιπροτάσεις των πιστωτών.

Ο συντονιστής αναλαμβάνει να αποστείλει την αίτηση και την πρόταση της στους πιστωτές ως την 13η ημέρα μετά την αίτηση, μεριμνά για την παραλαβή της και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους πιστωτές, ορίζει αυστηρό χρονοδιάγραμμα ενός μήνα για την κατάθεση αντιπροτάσεων από μέρους τους, δίνει νέα προθεσμία στην επιχείρηση για την τροποποίηση της αρχικής της πρότασης ή για την έγκριση από μέρους της των αντιπροτάσεων των πιστωτών και εν τέλει φροντίζει για την έγκαιρη ψήφιση των εγκεκριμένων από την επιχείρηση προτάσεων την 88η ημέρα μετά την αίτηση.

Προβλέπονται σαφή χρονοδιαγράμματα σε 10 στάδια με ρητές προθεσμίες 88 ημερών, προκειμένου να επεξεργαστούν οι πιστωτές την πρόταση του οφειλέτη ή ο οφειλέτης αντίστοιχες αντιπροτάσεις των πιστωτών. Εφόσον υπάρχει συναίνεση ως το τελικό στάδιο της ροής της διαπραγμάτευσης την 88η ημέρα είναι δυνατόν να συνταχθεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης που από την επόμενη μέρα τίθεται σε ισχύ και αποτυπώνει τη συμφωνία πιστωτών και οφειλέτη.

 

Διαγραφή οφειλών μετά την υπαγωγή στο Μηχανισμό

Για τις συγκεκριμένες οφειλές επιχειρήσεων που θα υποβάλουν αίτηση ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού θα διαγράφονται:

-Το σύνολο των τόκων υπερημερίας για τα τραπεζικά δάνεια

-Το 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η βασική οφειλή του εν λόγω πιστωτή να ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των 20.000 ευρώ, στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.

-Το 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι η βασική οφειλή ανά πιστωτή της κατηγορίας αυτής να ξεπερνά το ελάχιστο ποσό των 3.000 ευρώ, στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν.4469/2017.

 

Διακανονισμός οφειλών που δε διαγράφονται

Οι οφειλές που θα απομένουν μετά τη διαγραφή θα διακανονίζονται σε μέχρι 120 δόσεις για τις τράπεζες, την εφορία και τα ταμεία.

Για τους υπόλοιπους πιστωτές (π.χ. πελάτες μιας επιχείρησης ή προμηθευτές) θα γίνονται το ανώτερο μέχρι 24 δόσεις, ενώ ειδικά για τις απαιτήσεις εργαζομένων θα γίνονται μέχρι 12 δόσεις.

Για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ταμεία οι οποίες δεν ξεπερνούν τις 3.000 ευρώ ανά πιστωτή, θα γίνονται μέχρι 36 δόσεις, χωρίς διαγραφή προσαυξήσεων.

Εάν οι οφειλέτες δεν αποδέχονται την αυτοματοποιημένη ρύθμιση, θα συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Πλήρη οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούν τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό για τη ρύθμιση των οφειλών των επιχειρήσεων μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ .

Μετάβαση στο περιεχόμενο