Ακολουθήστε μας

 

           


Eκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α.

 

Συγκεκριμένα τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000-2500 ευρώ και αυξάνονται τα ποσοστά των προσαυξήσεων από 1,5% σε 8,78% για την πρώτη μέρα της εκπρόθεσμης υποβολής της δηλώσεως και αυξάνονται με το πέρας του χρόνου σε 10%,20%,30%.

Π.χ αν η υποχρέωση καταβολής του Φ.Π.Α. ανέρχεται στα 500 ευρώ, στη περίπτωση που θα υποβληθεί εκπρόθεσμη υποβολή έστω και για 1 μέρα, θα επιβαρυνθεί με πρόστιμο 1000 ευρώ καθώς επίσης και προσαύξηση 8,78% επί του ποσού της οφειλής.

Οπότε για μια μέρα καθυστέρησης το ποσό των 500 ευρώ γίνεται 2008,78 ευρώ.

Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε συνεπείς με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολών.

 

Σας παραθέτω και τα κατωτέρω links, για περαιτέρω ενημέρωση σας.

 

***Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΙΝΑΙ Η 20η ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 26η ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ.

Tobacco Consulting

08-2018t 09-2018t 10-2018t