Ακολουθήστε μας

 

           


Ανακοίνωση της BAT για την ιχνηλασιμότητα


Αγαπητέ Συνεργάτη,

Η ημερομηνία εφαρμογής του συστήματος Ιχνηλασιμότητας (Track & Trace) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού πλησιάζει καθώς από τις 20 Μαΐου 2019 όλοι οι Οικονομικοί Φορείς (Economic Operators) που εμπλέκονται στη διανομή των προϊόντων καπνού θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις του συστήματος αυτού.

Μια από τις βασικές ενέργειες που θα πρέπει να αναλάβει κάθε οικονομικός φορέας προκειμένου να συμμορφωθεί, είναι η απόκτηση του απαιτούμενου Αναγνωριστικού Κωδικού Οικονομικού Φορέα (EOID) και του Αναγνωριστικού Κωδικού Μονάδας Προϊόντων Καπνού (FID) για όλες τις μονάδες που διαχειρίζεται ο κάθε οικονομικός φορέας. Αυτοί οι αναγνωριστικοί κωδικοί πρόκειται να εκδοθούν από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.), η οποία έχει οριστεί ως ο Εθνικός Πάροχος Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών.

Είναι σημαντικό θα λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με τους κανόνες της Ιχνηλασιμότητας της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού, για να μπορείτε να λάβετε εμπόρευμα για τσιγάρα και στριφτά είναι απαραίτητο να κάνετε την εγγραφή σας στην Γ.Γ.Π.Σ. για να αποκτήσετε τους απαραίτητους κωδικούς, τους οποίους είναι αναγκαίο να μοιραστείτε με τους εμπορικούς σας συνεργάτες το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 16 Μαΐου.

Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα ή ακόμα και στην αφαίρεση της άδειας πώλησης
προϊόντων καπνού.

Ο Εθνικός Πάροχος Μοναδικών Αναγνωριστικών Κωδικών της Ελλάδας (δηλαδή η Γ.Γ.Π.Σ.), έχει δημιουργήσει την παρακάτω σελίδα, όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για τις απαιτούμενες ενέργειες καθώς και τον τρόπο πρόσβασης στην πλατφόρμα για την εγγραφή σας. https://www.minfin.gr/web/guest/-/id-issuer

Μόλις λάβετε τους σχετικούς κωδικούς, παρακαλούμε πολύ να τους μοιραστείτε αμέσως με τους εμπορικούς σας συνεργάτες.


Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις άμεσες ενέργειες σας.
British American Tobacco

Tobacco Consulting

08-2018t 09-2018t 10-2018t